Lietuviu English
Jūs esate: PagrindinisŽurnalas
Meniu
Žurnalas
  Archyvai
  Redakcija
  Atmena
Specialieji leidiniai
Internetinė žurnalo versija
Kontaktai ir nuorodos
Draugai
Tinklapį kūrė
č4
Girius MERKYS
 
  Žurnalas  
   
 

"Lietuvos istorijos studijos" yra Vilniaus universiteto istorikų leidžiamas periodinis leidinys. Jame skelbiami istorikų mokslininkų ir doktorantų naujausi praeities tyrinėjimai, publikuojami užmarštin nugrimzdę ir iš naujo surasti istorijos dokumentai, memuarai, ankstesniųjų epochų istorikų darbai.
Leidinyje spausdinami ir užsienio istorikų mokslo darbai, tyrinėjantys lietuvių tautos praeitį, jos istorinę raidą. Anonsuojami bei recenzuojami Lietuvoje bei kitose šalyse pasirodę naujausi mūsų krašto moksliniai tyrinėjimai, skelbiama Vilniaus universiteto ir respublikos istorikų mokslinio gyvenimo kronika, minimos iškiliausių tyrinėtojų sukaktys, reikšmingos Lietuvai datos.
"Lietuvos istorijos studijos" stengiasi aprėpti Lietuvos istorijos ir kultūros visumą. Šiame leidinyje gilinamasi į lietuvių tautos valstybingumo, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, apmąstoma pastarosios vieta pasaulio civilizacijoje. Čia pateikiamos diskusijos, nuomonių ir vertinimų įvairovė, originalios įžvalgos.

 

"Lietuvos istorijos studijų" leidinyje galima rasti mokslinės ir šiaip pažintinės informacijos kiekvienam besidominčiam lietuvių tautos praeitimi ir dabartimi, išeivija, jos ryšių su gimtuoju kraštu istorija, apskritai civilizacija, jos kultūros raida, tarptautiniais santykiais. Tai puiki galimybė susipažinti su žymių Lietuvos istorijos tyrinėtojų naujausiomis publikacijomis, istorine mintimi Lietuvoje.

 
   
   
2005 - 2006 © c4 dizainas ir programavimas giriaus