Lietuviu English
Jūs esate: PagrindinisŽurnalasAtmena
Meniu
Žurnalas
  Archyvai
  Redakcija
  Atmena
Specialieji leidiniai
Internetinė žurnalo versija
Kontaktai ir nuorodos
Draugai
Tinklapį kūrė
č4
Girius MERKYS
 
  Atmena  
   
 
Atmena "Lietuvos istorijos studijų" autoriams

1. Straipsniuose ir pranešimuose turi būti mokslo darbams būdingos dalys:
a) įvadas, kuriame nurodyta tyrimo tikslas, uždaviniai, objektas, metodas, problemos tyrimo būklė (istoriografija), šaltiniai;
b) gauti rezultatai, tyrimo aprašymas;
c) išvados;
d) išnašos.
Atskiroms straipsnio dalims gali būti užrašytos antraštės bei paantraštės.
2. Prie straipsnių ir pranešimų pridedama santrauka anglų kalba. Straipsniai ir pranešimai gali būti parašyti kita užsienio kalba, tada santrauka turėtų būti ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba.
3. Nuorodos į šaltinius ir literatūrą įforminamos pagal Lietuvoje pritaikytas tarptautines taisykles (populiariai išdėstyta mokomojoje knygelėje: Kastanauskaitė D. Bibliografinis mokslo darbo apipavidalinimas. Mokomoji priemonė Komunikacijos fakulteto studentams. V.: VU leidykla, 1998. 92 p.)
4. Visi straipsniai, pranešimai, apžvalgos, publikacijos recenzuojami anonimiškai dviejų recenzentų. Visų rašinių kalbą tvarko redaktorė.
5. Visų rašinių tekstas pateikiamas popieriuje (1 egz., dviejų intervalų eilėtarpiu). Jei tekstas rinktas kompiuteriu, reikia pridėti ir diskelį.
6. Optimali įteikiamų rankraščių apimtis: straipsnių, pranešimų ir publikacijų - ne daugiau kaip 1 autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų), apžvalgų - 0,5 autorinio lanko, recenzijų ir rašinių iš mokslinio gyvenimo - 0,25 autorinio lanko, kitų rašinių - 0,1 autorinio lanko. Santraukos apimtis - 30-50 eilučių (įskaitant autoriaus vardą bei pavardę ir antraštę). Lentelės spausdinamos ant atskirų lapų. Straipsniuose, pranešimuose, apžvalgose autoriaus vardas, pavardė ir duomenys apie autorių rašomi prieš antraštę, pavyzdžiui:

Antanas Antanavičius
Profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras,
Vilniaus universitetas
Filosofijos katedra
Didlaukio 47
LT - 2734 Vilnius
el. paštas antanas.antanavicius@aula.vu.lt

Kituose rašiniuose vardas ir pavardė rašomi po teksto.
7. Diskelyje tekstas turi būti parengtas Microsoft Word (6.0 arba 7.0) teksto redaktoriumi, Times LT, Times, Times New Roman, Baltic; rusiškas tekstas - Times RS šriftu. Autorių pavardės ir inicialai išnašose ir literatūros sąrašuose spausdinami kursyvu.
8. Dėl didelės apimties rašinių, taip pat dėl iliustracijų reikia tartis su redaktorių kolegija.
9. Straipsniuose ir pranešimuose po išnašų, o apžvalgose bei publikacijose po tekstu dešinėje pusėje nurodoma teksto įteikimo redaktorių kolegijai data, o kitoje eilutėje užrašoma: Parengta skelbti.
10. Redaktorių kolegija itin pageidauja recenzijų bei mokslinio gyvenimo aprašymų.
11. Prie visų rašinių ant atskiro lapelio autoriai prideda rašinio antraštės vertimų į anglų, vokiečių, lenkų, bei rusų kalbas.

 

 
   
   
2005 - 2006 © c4 dizainas ir programavimas giriaus